De transpersoonlijke dimensie: de bron, de zielsessentie en de getuige
Deze drie kaarten zijn een expressie van het alles en het niets…De eenheid van alles…de plek voorbij het zijn, de plek binnenin, zonder iets, overal en nergens. Deze kaarten hebben geen stem, geen oordeel, geen schaduw. Ze vormen een drie-eenheid en bevatten het mysterie en de verbinding met alle andere kaarten.

Het comitétype: de psychologische dimensie
Dit type staat voor ons persoonlijke verhaal, onze innerlijke persoonlijkheden. Ieder van ons is zowel één als veel. We kunnen deze delen met positieve of negatieve waarden waarnemen en toch representeren ze allemaal een deel van wie we zijn. Onze comité types gedragen zich als muses, onze helden, onze medestanders en onze uitdagers, terwijl ze beide licht-en schaduwaspecten delen. Van sommigen zijn we ons reeds bewust, terwijl anderen minder duidelijk zijn. Door deze delen te raadplegen zoals ze verschijnen op een comité kaart, kunnen we de levenskracht in de schaduw vinden en de overdrijving in het licht, en vice versa, om ruimte toe te laten om balans te vinden tussen beide.


Het gemeenschapstype: de sociale dimensie
Onze grenzen zijn zo poreus dat zelfs de gemeenschap een deel van onze ziel is. Elk deel van deze sociale dimensie heeft ons hart hoe dan ook beïnvloed. Dit type staat voor onze familie, vrienden, leraren, huisdieren, groepen, symbolen, heilige plekken en niet fysieke ledenin onze gemeenschap. Dit is eerder een intentioneel type dan een intuïtioneel. Dit gemeenschapstype biedt ons een kijk op degenen die ons inspireren en ons ruimte geven om deze geschenken en relaties te eren.

Het metgezellentype
Bij dit type zul je je dierentotem vinden (of mythisch figuur) die het beste elk van de zeven energiecentra van het lichaam representeren, bekend als de chakra's. Na een geleide visualisatie- of schrijfoefening, zul je je dierbondgenoot in je omhoog voelen komen. Dit metgezellentype biedt de integratie van deze dierenenergieën naar onze dagelijkse levens.
Dit type heeft een vast aantal kaarten gebaseerd op de breed geaccepteerde oosterse yoga filosofie over chakra's.


Het raadgevingstype: de archetypische dimensie
Hier zal je gevraagd worden om naar het grotere verhaal te kijken. Dit type, die het "troef type" genoemd kan worden, zullen elementen, richtingen, goden, godinnen, godheden, iconen en de groter-dan-het-leven patronen, die ons overheersen en ons definiëren, bevatten. Alles kan een archetype zijn, de sleutel is lichtgevendheid (een gevoel van goddelijkheid) en passie. Het raadgevingstype laat ons de patronen zien door de eeuwen heen, via mythe en verhaal…deze patronen die naar onze ziel roepen.
De werkwijze
Je begint met een groep vrienden thuis, of sluit je aan bij een groep gelijkgestemden in een publieke workshop. Er zal ruimte zijn voor plezier en nieuwsgierigheid. Je scheurt plaatjes uit tijdschriften, of het kiest uit afbeeldingen die aangeboden worden. Er zal meer dan voldoende ruimte zijn voor elke deelnemer om te werken op eigen tempo in een niet-competitieve omgeving. Mirabai zal je op een speelse manier begeleiden met veel respect voor jouw proces.
Na het selecteren, ordenen, lijmen en creëren van je Soulcollage kaart(en), heeft elke deelnemer de mogelijkheid om een dialoog aan te gaan met het beeld en het delen van de ontdekkingen daarvan. Jouw comfort en vertrouwelijkheid is uiterst belangrijk en hier zal veel rekening mee gehouden worden.
Na het creëren van je eerste kaart(en), zul je waarschijnlijk op jezelf, of met een groepje vrienden, na de workshop, meer kaarten gaan maken. Mocht je beslissen om dieper in het proces te duiken, of het verlangen hebben met betrekking tot een bepaald thema of bepaalde intentie, dan ben je uitgenodigd om meer workshops bij te wonen die geleid worden door Mirabai. Je kunt ook een speciaal event sponsoren.

Wanneer je eenmaal hebt deelgenomen aan een Soulcollage workshop met Mirabai, word je uitgenodigd om in gesprek te blijven met haar via e-mail of telefoon betreffende elk deel van je voortgangsproces."Ik ben degene die…"
Nadat je een kaart afgemaakt hebt, gebruik je het "ik ben degene die" proces om een stem te geven aan de afbeelding. Men stapt in de energie van de kaart, en de afbeelding begint te  spreken. Door gebruik te maken van deze oefening, word je het centrale aspect van de kaart. Wanneer je schrijft of dit verbaal deelt, onthult de boodschap de expressie van de unieke identiteit van deze Neter (goddelijk aspect). Wat gewonnen kan worden is overvloed aan innerlijk wijsheid, begrip en inzicht. Vaak heeft deze informatie een directe relevantie met onze huidige levenssituaties of ons leven op grotere schaal. Met deze innerlijke kennis die ons gespiegeld wordt, vindt men een diepere relatie en helderheid met en van het zelf. Deze inzichten kunnen ons assisteren in ons persoonlijke bewustzijn en begrip en biedt ons voordeel in relatie met onszelf en anderen.

Wat is SoulCollage®?

SoulCollage® is een persoonlijk kompas gericht op je innerlijke waarheid. Terwijl het leven om ons heen doorgaat met het aannemen van nieuwe gedaantes, doet onze psyche dat ook. Deze wereldwijde, sociale, culturele en energetische veranderingen leiden naar veranderingen binnen onze geloofssystemen en persoonlijke mythologie. Soulcollage® biedt ons een creatief platform voor het onderzoeken vandeze veranderingen binnenin ons en ons te ondersteunen in het helderder zien van onszelf.

SoulCollage® werd gecreëerd door Seena B. Frost in de jaren '80. Ze studeerde theologie aan de Yale Divintiy School, trouwde, voedde vier kinderen op en haalde vervolgens een doctoraal in de psychologie aan de Santa Cruz Universiteit. Ze is een Californische huwelijks- en familietherapeute.
Speciale trainingen met Jean Houston en Robin Van Doren inspireerden haar om haar 3 levenspassies te combineren: spiritualiteit, psychotherapie en creativiteit. Sinds de ontwikkeling van dit proces hebben Seena en haar gediplomeerde begeleiders vele deelnemers in veel verschillende landen van de wereld dit proces geleerd. Je kunt haar boek vinden op: www.soulcollage.com


SoulCollage® is een persoonlijk dek kaarten, bestaande uit vier types, welke elk een bepaald aspect van je wezen representeert. Door het verzamelen van afbeeldingen en ze samen te voegen in een collage, bouw je uiteindelijk je eigen dek op en begin je ze te consulteren zoals je dat met de tarot zou doen. Wat uniek aan SoulCollage® is, in tegenstelling tot collage, dat we delen van onszelf uit elkaar halen. Daarom is het niet belangrijk om veel afbeeldingen te gebruiken. SoulCollage® is geen kunst en het houdt ook geen reading van deze afbeeldingen in. Het gaat over creativiteit en expressie van degene die het doet.