The truth that is most potent and most relevant in our lives is the truth we find for ourselves.
Seena B. Frost

Den transpersonlige dimensjon: Kilden, SjelsEssensen og Vitnet.
Disse tre kortene er et uttrykk for Altet og Intet ... Alle tings Enhet ... stedet hinsides eksistensen, det indre stedet, det ytre, overalt og ingensteder. Disse kortene har ingen stemme, ingen skygge, de dømmer ikke. De danner Treenigheten og bærer i seg Mysteriet og forbindelsen til alle de andre kortene.

Komitésuiten: Den psykologiske dimensjon.
Denne suiten representerer vår personlige historie, våre indre personligheter. Vi er alle både én og mange. Vi kan oppfatte disse delene med positivt og negativt fortegn, men like fullt representerer de alle en side av den vi er. Komitémedlemmene våre fungerer som muser, helter og allierte for oss - og de utfordrer oss, ettersom de har både lys- og skyggaspekter. Noen av disse er vi oppmerksomme på, andre er mindre åpenbare. Ved å konsultere disse delene av oss selv når de dukker opp på et komitékort, blir vi i stand til å finne vitaliteten i skyggesidene og overdrivelsene i det lyse - og vice versa - for slik å gi rom til å finne balanse mellom dem.

Fellesskapssuiten: Den sosiale dimensjon.
Grensene våre er så gjennomtrengelige at også felleskapet er en del av sjelen vår. Alle deler av denne sosiale dimensjonen har på en eller annen måte satt spor i våre hjerter. Denne suiten representerer familie, venner, lærere, kjæledyr, grupper, symboler, hellige steder og alle ikke-bevisste medlemmer av det fellesskapet som omgir oss. Fellesskapssuiten er intensjonell, snarere enn intuitiv. Disse kortene gir oss en forståelse av hvem som inspirerer oss og skaper rom for anerkjennelse av disse gavene og forholdene.

Ledsagersuiten: Den energetiske dimensjon.
I denne suiten finner du det dyretotemet (eller den mytiske figuren) som best representerer hver av kroppens sju energisentrene, kjent som chakrene. Ved hjelp av en guidet visualisering eller dagboksøvelse, vil du "kjenne" at ditt allierte dyr blir vekket i deg. Ledsagersuiten tilbyr oss en integrering av disse dyre-energiene i hverdagen. Denne suiten har et fast antall kort, basert på den allment anerkjente chakra-tradisjonen etter østlig yogi-filosofi.

Rådssuiten: Den arketypiske dimensjon.
Her blir du bedt om å se på den overordnede historien. Denne suiten, som også kunne kalles "trumfsuiten", inkluderer elementene, retninger, guder, gudinner, guddomer, ikoner og de arketypiske mønstre som styrer oss og definerer oss. Alt kan være arketyper; nøkkelen her er lysstyrke (en følelse av guddommelighet) og lidenskap. Rådssuiten viser oss mønstre gjennom tidene, gjennom myter og fortellinger ... disse mønstrene som kaller på vår sjel.


Hva er SoulCollage®?

SoulCollage® er et personlig kompass som peker mot din indre sannhet. Psyken vår er i stadig endring, på samme måte som livet rundt oss er i kontinuerlig bevegelse og inntar nye former. Disse globale, sosiale, kulturelle og energetiske endringene fører til endringer i trossystemene våre, så vel som i de personlige mytologiene våre. SoulCollage tilbyr en kreativ plattform for utforskning av disse indre endringene og hjelper oss til å se oss selv klarere.

SoulCollage® ble utviklet på 1980-tallet av Seena B. Frost, M. Div., MA. Hun studerte først teologi ved Yale Divinity School, og etter at hun hadde giftet seg og fått fire barn, tok hun mastergraden i psykologi ved Universitetet i Santa Cruz. Hun er godkjent ekteskaps- og familieterapeut i California. En serie spesialiseringskurs med Jean Houston og Robin Van Doren inspirerte henne til å kombinere sine tre store lidenskaper: spiritualitet, psykoterapi og kreativitet. Etter at SoulCollage-prosessen ble utviklet, har Seena og andre sertifiserte fasilitatorer holdt talløse kurs over hele verden. Du kan få tak i boken hennes på
www.soulcollage.com.


SoulCollage® er en personlig kortstokk og består av fire kortsuiter, som hver representerer ett aspekt av din tilværelse. Ved å samle bilder og arrangere dem i en collage, vil du over tid bygge din egen kortstokk som du kan konsultere på samme måte som f.eks. en tarotstokk. Det spesielle med SoulCollage®, sammenlignet med rent collage-arbeid, er at vi deler opp tilværelsen i flere deler, og dermed er det ikke nødvendig å bruke mange bilder. Målet er ikke å lage et kunstverk, men å kunne lese bildene. SoulCollage handler om kreativiteten og uttrykket til den personen som lager og bruker kortene.

.
Om Mirabai

Mirabai leder SoulCollage-grupper i California og Europa. I sju av årets måneder bor hun i Nord-Italia, vinter- og vårmånedenemånedene tilbringer hun California. Hun er utdannet regnskapsfører, men har lenge virket som rådgiver og mentor - både på oppfordring og av eget ønske. Mirabai har tilbrakt flere år på reiser, hvor hun har utforsket og tilegnet seg ulike former for meditasjon og yoga, healing-metoder og åndelig veiledning. Hun har også ledet grupper og introdusert ulike meditasjonsmetoder for kvinner under rehabilitering etter rusavhengighet.

For tiden er hun i gang med et omfattende studium i åndelig veiledning. Hun har nylig gjennomført en serie kurs om eventyr, myter og mytologi, og hun har også skrevet en egen myte.

Mirabai er initiert i Sufi Ruhaniat-ordenen og er dessuten medlem av to sweat lodge-råd for kvinner, i California og Italia. Hun følger hjertets vei og er fortrolig med mange åndelige tradisjoner.

I flere år har Mirabai vært fortrolig med SoulCollage-prosessen: "Like etter at jeg hadde laget de første kortene mine, kjente jeg at min personlige bevissthet hadde fått en ny dybde. Siden da har jeg utviklet nye rutiner som jeg kan integrere i dagliglivet, ikke bare som et hjelpemiddel for meg selv, men også for å kunne hjelpe andre på en bedre måte."

"Kortstokken min består nå av over hundre kort, og historien min utvikler seg stadig. Jeg konsulterer kortene mine regelmessig, både for å få svar på spørsmål og som en øvelse i personlig utvikling. Jeg kan se hvordan min personlige myte fortsetter å utvikle seg, rett foran øynene mine!"

"Jo dypere mitt forhold
er til meg selv,
desto større dybde har jeg til rådighet
i mitt forhold til omverdenen."